KITCHEN STORIES 

nr.3, 2015

E-zine Ministerie van Verhalen

front

Herrijking van het openbaar bestuur

Werken in de pictocratie (de ‘natuurlijke’ opvolger van de bureaucratie); we zijn er maar vast mee begonnen.Onze zoektocht naar (frisse) denkbeelden voerde ons recent langs opdrachtgevers als inspecties, zorginstellingen, gemeenten en ‘ketennetwerken’. Wat we zagen maakte ons redelijk blij. Want: zonder uitzondering wordt heerlijk geworsteld met nieuwe tijden. In de woorden van veranderkundige Thijs Homan: ‘iedereen is aan het pielen’. Om staande te blijven. Om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om “darlings” te “killen” (‘sorry te duur’). Ons derde e-zine vertelt u meer ! Over – een woord dat een van onze opdrachtgevers laatst gebruikte – de herrijking van het openbaar bestuur…

Eelco Koolhaas, Chief Story Officer Ministerie van Verhalen

logo
Herrijking-van-het-openbaar-bestuur

Herrijking van het openbaar bestuur

Geworstel met 'virtueel werken'

Veel van het gedoe op de werkvloer heeft te maken met technologische ontwikkeling. In dit e-zine komen we hier een paar keer op terug. Voor de gemeente Culemborg maakten we een uitvoerige rondgang langs 9 afdelingen, van doeners en denkers. Zo vertelden de mensen van sport bezig te zijn met ‘virtueel beheer’ van sporthallen. Of ze daar echt blij mee waren vertelden ze er niet bij; het is in ieder geval efficiënt..

Samen-op-het-dorpsplein

Welkom op het dorpsplein

Een sector die het best zwaar te verduren heeft is welzijn. Het goede nieuws is dat voortdurende bezuiniging dwingt tot innovatie. In Rotterdam-IJsselmonde werken 15 instanties voor zorg en welzijn aan een nieuw concept: het dorpsplein. Niet de organisaties centraal, maar het gebied en aanwezige bewoners. Zorg op maat in coproductie tussen instanties; het ligt eigenlijk voor de hand. We hielpen bij het verbeelden van operationele en strategische vragen.

Dokters-en-e-health

De burger loopt harder met e-health

Voor het tweede jaar op rij organiseerden we de netwerkconferentie van eerstelijnsorganisatie ZONH uit Heerhugowaard. Met ditmaal het onderwerp: e-health en de eerste lijn. Vluchten kan niet meer; ook de dokter, fysiotherapeut of andere hulpverlener moet aan de e-health. En snel ook; want patiënten en (nog) gezonde bewoners zijn er al lang mee aan het experimenteren!

Even-de-agenda-wegleggen

Even de agenda wegleggen

We werkten in Amsterdam aan een visie-expositie over gebiedsgericht werken (het kwam helaas niet tot een opening). Onderwerp was een mooi staaltje vernieuwing. Niet alleen (op politiek niveau) doelen vaststellen en sectoraal uitrollen (‘programmatisch’). Maar ook gebiedsgericht en in echt contact met bewoners prioriteiten vaststellen. Met een echt lege agenda de wijk in! Niet erg simpel, maar wel veelbelovend. Macht terugleggen aan bewoners terwijl de slinger tegelijk terugveert naar het centrale. 
 

Risico-analyse
I-generatie-en-Defensie

I-generatie en Defensie

Voor Defensie hielpen we mee met ‘een beslisexpositie' bij de ICT-afdeling(en). Geworstel betrof onder andere de omgang met de jonge I-Generatie. Zeker bij Defensie speelt veiligheid een zware rol. Zomaar even een nieuwe 'gadget' toepassen is er niet bij. De I-Generatie bij Defensie wil het wel; die nieuwe spullen. Die hebben ze thuis ook!  

Zonder-kennis-gaat-het-niet
Terug-naar-de-basis

Terug naar de basis

Vernieuwing bestaat - paradoxaal genoeg - ook uit een terugkeer naar de basis. In ons visietraject voor Kentalis (doof en taalachterstand) werd het opvallend vaak geroepen. 'We zijn misschien te veel gaan doen'. 'We moeten beter herkenbaar worden en vooral de topspecialist zijn in een nauw segment. Minder is weer meer?

Eigen-kracht-van-bewoners
Het-winkelen-verandert

Opschalen (als het beter is)

We maakten een film voor de Inspectie SZW over de ‘organisatie van de asbesthandhaving’. Een ding werd erg duidelijk; (gemeentelijke) organisaties moeten bereid zijn om op te schalen en in regionale zin verder te gaan. Bestaande posities en domeinen, het mogen geen doel op zichzelf worden. In de film een beeld van een redelijk succesvolle nieuwe ‘omgevingsdienst’.

Uithuilen-en-doorgaan

Uithuilen en doorgaan..

Alles verandert. Soms op radicale wijze. In 2014 namen we zelf letterlijk afscheid van onze muzikale frontman Feico de Leeuw. We hoorden het slechte nieuws in de ochtend voor we s’avonds mochten optreden in de Gemeente Culemborg. Hij zou een koor van werknemers begeleiden, met een lied van zijn hand: ‘Het Culemborg Gevoel’. Bij de dienst van zijn afscheid was het bomvol. Feico was voor erg veel mensen een muzikale en persoonlijke mentor geweest. Uithuilen en doorgaan.. Het lied is toch gezongen, nu met hulp van ‘onze’ muzikale meester Bart Kiers. Op de foto ziet u hem uiterst rechts, met zijn koor in een optreden van Ministerie van Verhalen voor de gemeente Den Haag.

Dwarse_Verbindingen

Dwarse verbindingen

We zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuw boek/project. De werktitel is ‘Dwarse Verbindingen’. De publicatie volgt begin januari 2016. We zijn geïnspireerd door een narratief thema: de helper in verhalen. Vaak een tikje ongewoon (da’s goed voor het verhaal). Dwarse verbindingen zijndikwijls onverwachte, vreemde verbindingen. Die broodnodig zijn om op tijd te vernieuwen, terug te keren van een dwaalspoor of om vol gas door te gaan op de ingeslagen weg. Op LinkedIn doen we met regelmaat verslag van onze zoektocht die uitmond in een publicatie, begin 2016.

Ruimte-voor-de-client

Ruimte voor de klant

In de instelling voor mensen met een geestelijke beperking (NOVO) vingen we denkbeelden uit de wandelgang. En ging het vooral om meer autonomie voor de cliënt. Zij kunnen en willen er steeds vaker alleen op uit. Die ruimte wordt gelukkig ook steeds meer geboden. Te veel denken voor de cliënt is oud-denken!

Leren-verbinden
Juridisch-indekken

Juridisch indekken

Het wordt er allemaal niet makkelijker op. Bleek op de studiedag van de Gemeente Den Haag over 'de betrokken stad'. Waar we ‘beelden vingen’. De samenleving juridificeert en de betrokken beleidsambtenaren moeten een scherp(er) oog krijgen voor de juridische gevolgen van ‘hun doen en (na)laten’. 

Besturen-met-Beelden-het-kijkboek
Afscheid-nemen-van-het-bekende

Afscheid nemen van het bekende

Tot zover onze ervaringen in de tweede helft van 2014/begin 2015. We gebruiken naast denkbeelden ook de narratieve methode. In verhaaltermen: de ambtelijke helden maken de sprong van het gewone naar het buitengewone. Zien dikwijls de signalen iets te laat en worden vervolgens het nieuwe verhaal ingeduwd. Waarin ze met moed en fantasie proberen een nieuwe weg te vinden. Dit geeft – we noemden het al – een prettig geworstel. Gelukkig maar; alles ‘smooth’ draagt niet bij aan sterke verhalen!  

Formeer-een-burgerpanel
Scoren-met-Burgerparticipatie

Scoren met burgerparticipatie

De gemeente Rotterdam trekt jaarlijks een bedrag van 1% van de begroting uit voor initiatieven uit de bevolking. We hielpen mee bij het formuleren van de ambtelijke spelregels voor deze 1% operatie. Denkkracht en plannen van bewoners echt serieus nemen, echte burgerparticipatie dus; het fenomeen is niet meer weg te denken. Al moet het wel bevochten blijven ‘in de burelen’, zo vanzelfsprekend is het nu ook weer niet..

Onze eigen bestuursexpositie: "Mission Possible"

We hebben in de afgelopen periode ook een eigen bestuursexpositie gemaakt en die geopend in de gallerie van onze tekenaar Marcello. De plaatjes zijn gemaakt door de 'bestuurlijke prominenten' die meededen. Sommige beelden zijn licht bewerkt door onze tekenaars Marcello en Machiel. Thema van de expositie was: maak een beeld (zonder veel tekst dus) over een plan of project datr bijna misliep/maar toch nog goed kwam. De expositie heeft een week live gehangen en nu ook digitaal te zien! Veel dank aan alle delnemers, erg inspirerend allemaal !!

In 2014 organiseerden we ook onze eerste eigen bestuursexpositie. In de galerie van onze tekenaar Marcello. We vroegen circa 40 mensen die we als vernieuwers zien, om in een plaatje hun ‘Mission Possible’ te vangen. Een actie, plan of initiatief dat bijna spaak liep, maar toch nog tot een goed einde werd gebracht! Het werd een bont en kleurrijk geheel, getekend door onze tekenaars Marcello en Machiel. Met daarbij ook talloze beelden die door exposanten zelf werden ingebracht.

Bekijk onze flipsnack!

En nu dus ‘ besturen met beelden.’  Ook dat is weer hoogst instrumenteel. Op smartphones en tablets  lees je geen nota’s; je kijkt een filmpje. En beelden communiceren ook makkelijker. En dat is niet alleen een kwestie van inspelen op gemakzucht. Eelco en ik doen met enige regelmaat projecten met burgerparticipatie, en daarbij hebben we het er vaak ook over dat het geschreven woord een onderdrukkend instrument is van de gediplomeerde elite. Het bevoordeelt de beroepsvergaderaars en stukkenlezers en houdt de rest van Nederland buiten het debat. Burgerparticipatie – of liever democratie – betekent dat je meer met beelden werkt.

Lees verder in deze pdf pdfimg

Algemene informatie

Ministerie van Verhalen
Postbus 13091
2501 EB Den Haag+31615556565
ministerievanverhalen@gmail.com
Facebook
Linked In
Twitter
Vimeo

Hier kunt u zich inschrijven voor ons E-zine.design
avec◆pleijsier ism johnny nextdoor
in opdracht van Ministerie van Verhalen © 2015

Menu